Endometrióza (Výživa a prevence)

Zdravotní otázky
Některé konkrétní příčiny menstruačních bolestí lze identifikovat. Jednou z nejčastějších příčin je endometrióza.

Jedná se o poruchu při které se specifický typ buněk, normálně se vyskytující pouze v děložní sliznici nachází i v jiných, nesprávných místech v organizmu. Mohou být nabaleny na vaječníky, ve střevním traktu, v oblasti močového měchýře i jinde. Stejně jako buňky děložní sliznice i tyto se s měsíční pravidelností zduřují a pokouší odlučovat. Způsobují tak vnitřní krvácení, které se projevuje bolestí a může být i příčinou neplodnosti.

Více než pět milionů Američanek endometriózou trpí. Jejich počet představuje asi desetinu všech žen v reprodukčním věku (1). Do určité míry lze u tohoto onemocnění sledovat jistou „rodinnou historii“, ale genetický vliv se u něj neuplatňuje silně. Pokud endometriózou trpíte, existuje asi čtyř až pětiprocentní pravděpodobnost, že Vaše matka či sestra jí budou trpět také. (2) Po přechodu se endometrióza vyskytuje zřídka, vyjma žen užívajících estrogenové doplňky, které jsou součástí jejich hormonální substituční léčby.

Endometrióza začíná tím, že některé buňky se začnou toulat tělem nesprávným směrem. Za normálních okolností se slizniční buňky dělohy odlučují a odchází přirozeným způsobem během menstruace. Někdy se ale stane, že se tyto buňky prostřednictvím vaječníků, které ústí do břišní dutiny dostanou až tam. A z ní pak mohou dále postupovat v podstatě kamkoli.

K tomu do určité míry dochází u všech žen. Imunitní systém většiny z nich však dokáže takovéto „vetřelce“ identifikovat a pošle bílé krvinky aby je zlikvidovaly. Pokud se však těmto buňkám podaří pozornosti imunitního systému uniknout a usídlí se v břišní dutině je výsledkem endometrióza. Příležitostné mikroskopické shluky této cizorodé tkáně se mohou vyskytovat i u žen které nemají žádné příznaky. Pokud jsou však takové tkáňové shluky větší, mohou s nimi spojené záněty doprovázené bolestí být vážné až takřka ochromující. (3-5)

Jediným způsobem jak lze endometriózu spolehlivě diagnostikovat je provedení malého řezu v oblasti pod pupíkem. Lékař musí nahlédnout přímo do dutiny břišní tenkým nástrojem připomínajícím trubičku – laparoskopem. Lékaři, kteří tak neprovedou často mohou bolesti přehlížet či je nesprávně diagnostikovat. Podle zprávy Endometrické asociace se sídlem v Milwaukee 70-ti procentům žen u kterých byla endometrióza diagnostikována jejich lékař nejprve řekl, že pro jejich bolesti není žádný fyzický důvod. Čtyřiceti procentům černých Američanek dokonce lékař tvrdil, že jejich bolesti jsou způsobeny sexuálně přenosnou infekční chorobou.

Je endometrióza způsobená stravou?
Při konzumaci některých potravin se zdá, že je výskyt endometriózy častější. Podle výzkumu provedeného Harvard School of Public Health (Harvardskou školou veřejného zdraví) je u žen pijících dva a více šálků kávy s kofeinem (nebo čtyř plechovek koly) dvakrát větší pravděpodobnost výskytu endometriózy než u jiných žen. Důvod, proč takto kofein působí však není znám. (6)

Potraviny kontaminované některými chemickými látkami mohou podporovat ukládání těchto buněk v břišní dutině. Polychlorované bifenyly (PCB) jsou často používány v elektrických spotřebičích, brzdových kapalinách či kopírovacích. Chlorinové pesticidy se užívají v zemědělství. V roce 1992 němečtí vědci objevili, že se zvýšenou hladinou PCB v krvi žen je spojen i vyšší výskyt endometriózy. (7)

Tyto chemikálie pravděpodobně škodí tím, že ovlivňují schopnost imunitního systému bojovat s cizorodými buňkami. U žen s endometriózou bylo prokázáno, že jejich přirozené ochranné mechanizmy – bílé krvinky jsou oslabeny. (4) Navíc chlorinové pesticidy napodobují funkci estrogenů. (1,8)

Tyto toxiny se usazují v živočišných tucích a do lidského organizmu se dostávají hlavně potravou, především z ryb. Vyskytují se i v mase a mléčných výrobcích. (1) Kuřata, krávy, prasata a jiná hospodářská zvířata jsou krmena obilninami ošetřovanými pesticidy, které mohou být kontaminovány i jinými organochloriny. Taková zvířata pak tyto chemikálie ukládají ve své svalové hmotě a mléce. I v neorganicky pěstované zelenině a ovoci lze najít jistá množství pesticidů, oproti masu a mléku se však nachází v mnohem menších koncentracích a lze je snadněji odstranit. Organická zelenina a ovoce jsou pěstovány zcela bez použití chemických pesticidů.

K zjištění koncentrace organochlorinů v ženském těle se často používá zkoumání vzorků mateřského mléka. Prsní tkáň je přirozeným cílem chemikálií rozpustných v tucích. Během kojení dokáže žena vyloučit až polovinu dioxinů nakumulovaných ve svém těle. (8) Bohužel je však jejich příjemcem kojené dítě. (1)

Vegetariánská strava tak má zjevný přínos. Vyloučením ryb, ostatních mas a kravského mléka odstraníte ze své stravy ty potraviny, které v sobě ukrývají nejvíce organochlorinů. Vědci zjistili, že ženy vegetariánky mají v porovnání s ostatními ženami mnohem nižší hladiny škodlivých látek v mateřském mléce. (9) Čím dříve v životě je stravování čistě rostlinnou stravou započato, tím jsou výsledky lepší.

Zákazy používání některých zmíněných nebezpečných chemikálií naštěstí od roku 1970 snížily počet případů našeho vystavení jejich působení, i přesto se jejich hladiny uložené v našich tělech snižují jen pomalu.

Strava a léčba endometriózy
Některé ženy trpící endometriózou se vyléčí spontánně, ale u většiny z nich se příznaky stupňovitě zhoršují. Obvyklé léčebné metody se opírají o použití protizánětlivých a tišících léčiv i o použití hormonální léčby která působí na oslabení děložní tkáně – danazolu, gestrinonu, GnRH agonist analogů, derivátů progesteronu a progesterono-estrogenových kombinací.

Chirurgické řešení spočívá v odstranění buněčných shluků, nervů indikujících bolest a dokonce i v chirurgickém odstranění dělohy, někdy i včetně vaječníků.Operace odstraňující endometrickou tkáň mají přibližně stejnou účinnost jako léčba léky, ale oba způsoby mají často pouze dočasný účinek protože nemohou spolehlivě zajistit odstranění všech problémů způsobujících buněk. (10,11)

Léčba úpravou stravování je založena na faktu, že ať onemocnění započne z jakéhokoli důvodu, estrogen v těle je látkou, která způsobuje jeho pravidelně se projevující projevy. Bez estrogenu nemohou tyto buněčné shluky měsíc co měsíc narůstat, ale brzy samy odumřou.

To znamená, že stravovací přístup snižující obsah estrogenů může být použit k léčbě endometriózy. Dle mých debat s gynekology, kteří tento přístup vyzkoušeli je zjevné, že alespoň pro některé pacientky může znamenat velké zlepšení.

Doktor Ronald Burmeister, gynekolog z Rockfordu v americkém státě Illinois popisuje případ 24 leté ženy která každý měsíc trpěla těžkými menstruačními bolestmi. I po dvou laparoskopických operacích její bolesti neustupovaly. Zkoušela užívání antikoncepčních léků, které však u ní způsobovaly deprese a měly další vedlejší účinky. Hormonální léčba byla účinná, ale velmi drahá a nebylo možné ji předepsat na dobu delší šesti měsíců, protože u ní hrozí riziko vzniku osteoporózy. Po jejím vysazení se bolesti opět vrátily. Progesteronová derativa trochu pomáhala, ale bolesti neodstranila zcela. Jeden z lékařů navrhl provedení hysterektomie, ale pacientka nechtěla takto drastické řešení podstoupit.

Doktor Burmeister navrhl vyzkoušet hormonálně balancující dietu. Přechodem na nízkotučnou čistě vegetariánskou stravu, známou svou schopností snižovat hladiny estrogenu v krvi mohla pacientka docílit úpravy hormonálních hladin. Tento postup, na rozdíl od léčby léky či hysterektomie navíc neohrozí možnost jejího budoucího plánovaného rodičovství. Od svého lékaře dostala soubor předpisů a náměty ve které literatuře hledat další informace.

Po třech měsících se pacientka cítila znatelně lépe a po šesti měsících její problémy zcela ustoupily. Ukončila užívání progesteronových derivátů a nyní se pokouší otěhotnět.

Na základě tohoto úspěchu doporučil doktor Burmeister tento postup i v dalších třech případech a i v nich se prokázala účinnost při snížení bolestí. Jedna z pacientek zaznamenala, že pokud se od doporučené diety byť jen minimálně odchýlila (například požitím nějakých mléčných produktů či kousku kuřete) její bolesti se ihned vrátily zpět – podobně jako u medikamentózní léčby může vynechání jen jedné či dvou pilulek znamenat zhatění celé léčby.

Nikdo zatím neprovedl klinickou studii která by sledovala vztah nízkotučné vegetariánské stravy a endometriózy. Mělo by se to však brzy změnit, protože na rozdíl od hormonální léčby tento postup nemůže ohrozit možnost ženy otěhotnět. Také je levný a bezpečný a přináší s sebou i řadu dalších zdravotních přínosů.

Aerobní cvičení je také přínosné. Ženy které běhají a cvičí dvě hodiny v týdnu mají v porovnání s ostatními ženami poloviční pravděpodobnost onemocnění endometriózou. Důvodem je pravděpodobně schopnost cvičícího organismu lépe samoregulovat hladiny hormonů. Je známo, že ženy které nadměrně namáhavě a dlouhodobě cvičí mohou dokonce zcela přestat menstruovat. (3) Cvičení navíc posiluje imunitní systém, který je pak sám schopnější eliminovat zatoulané buňky.

Reference:
1. Ahlborg UG, Lipworth L, Titus-Ernstoff L, et al. Organochlorine compounds in relation to breast cancer, endometrial cancer, and endometriosis: an assessment of the biological and epidemiological evidence. Crit Rev Toxicol 1995;25:463-531.
2. Moen MH, Magnus P. The familial risk of endometriosis. Acta Obstet Gynecol Scand 1993;72:560-4.
3. Mangtani P, Booth M. Epidemiology of endometriosis. J Epidem Comm Health 1993;47:84-8.
4. Dmowski WP. Immunological aspects of endometriosis. Int J Gynecol Obstet 1995;50 (Suppl 1):S3-10.
5. Balasch J, Creus M, Fabregues F, et al. Visible and non-visible endometriosis at laparoscopy in fertile and infertile women and in patients with chronic pelvic pain: a prospective study. Human Repro 1996;11:387-91.
6. Grodstein F, Goldman MB, Ryan L, Cramer DW. Relation of female infertility to consumption of caffeinated beverages. Am J Epidemiol 1993;137:1353-60.
7. Holloway M. An epidemic ignored: endometriosis linked to dioxin and immunologic dysfunction. Sci Am 1994;270:24-6.
8. Koninckx PK, Braet P, Kennedy SH, Barlow DH. Dioxin pollution and endometriosis in Belgium. Human Reproduction 1994;9:1001-2.
9. Hergenrather J, Hlady G, Wallace B, Savage E. Pollutants in breast milk of vegetarians. N Engl J Med 1981;304:792.
10. Dawood MY. Considerations in selecting appropriate medical therapy for endometriosis. Int J Gynecol Obstet 1993;40(suppl):S29-S42.
11. Revelli A, Modotti M, Ansaldi C, Massobrio M. Recurrent endometriosis: a review of biological and clinical aspects. Obstet Gynecol Survey 1995;50:747-54.

Z materiálů PCRM přeložila Eva Kočandová

[Akt. známka: 0,14 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 07. 2004 | 48343 přečtení | Počet komentářů: 3454 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Reklama

VEG 1 - tablety s B12 - perfektní pro vegany a vegetariány!
Nesmyslné antikampaně
Veganská strava je zdravá a bezpečná i pro malé děti - zneužití případu úmrtí dětěte ke kritice veganství

I děti mohou být vegany - výhrady k reportáži ČT

Vegetariánství škodí dětem? - shrnutí kausy hrůzostrašných článků v českém tisku
Naši sponzoři
Doporučujeme !
Internetová verze filmu "Vykořisťování Země" s českými titulky - jak konzumace masa škodí planetě Zemi, komentář čte sir Paul McCartney.
Nepřehlédněte
Nabízíme

Důvody proč
být vegetariány
Pravda o mase

filmy americké organizace PeTA s českými titulky na CD-ROM
Reklama
Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!

Tento web je vytvořen v phpRS